Nina Gorenjak

Kategorija: Nepedagoško osebje
Strokovna služba: Glavna pisarna - vložišče
Delovno mesto: Administrativna in strokovna referentka

Kontakt

Telefon: +386 (0)2 22 93 743
E-mail: nina.gorenjak@um.si
Kabinet: 0.10