Milica Pernek

Kategorija: Nepedagoško osebje
Strokovna služba: Računovodske in finančne zadeve
Delovno mesto: Vodja računovodstva

Kontakt

Telefon: +386 (0)2 22 93 854
E-mail: milica.pernek@um.si
Kabinet: 0.33