Vesna Weingerl

Kategorija: Nepedagoško osebje
Strokovna služba: Računovodske in finančne zadeve
Delovno mesto: Administrativna in strokovna referentka

Kontakt

Telefon: +386 (0)2 22 93 755
E-mail: vesna.weingerl1@um.si
Kabinet: 0.33