mag. Andreja Žiško

Kategorija: Nepedagoško osebje
Strokovna služba: Center za pedagoško izobraževanje
Delovno mesto: Samostojna strokovna delavka

Kontakt

Telefon: +386 (0)2 22 93 858
E-mail: andreja.zisko@um.si
Kabinet: 0.9