Lucia Klasinc

Kategorija: Nepedagoško osebje
Strokovna služba: Znanstveni inštitut
Delovno mesto: Samostojna strokovna delavka

Kontakt

Telefon: +386 (0)2 22 93 872
E-mail: lucia.klasinc1@um.si
Kabinet: 0.31