Špela Pokeržnik

Kategorija: Nepedagoško osebje
Strokovna služba: Vodstvo tajništva
Delovno mesto: Administrativna in strokovna referentka

Kontakt

Telefon: 02/ 22 93 741
E-mail: spela.pokerznik@um.si
Kabinet: 0.34