Matjaž Huter

Kategorija: Nepedagoško osebje
Strokovna služba: Računalniški center
Delovno mesto: Samostojni strokovni sodelavec

Kontakt

Telefon: +386 2 22 93 865
E-mail: matjaz.huter@um.si
Kabinet: 1.38/2