Katja Jurečko

Kategorija: Nepedagoško osebje
Strokovna služba: Računovodske in finančne zadeve
Delovno mesto: Samostojna strokovna delavka

Kontakt

Telefon: +386 2 22 93 739
E-mail: katja.jurecko@um.si
Kabinet: 0.33