mag. Simona Tomažič Planinšec

Kategorija: Nepedagoško osebje
Strokovna služba: Vodstvo tajništva
Delovno mesto: Pomočnica tajnika članice

Kontakt

Telefon:
E-mail: simona.planinsec@um.si
Kabinet: