Darja Weinzerl

Kategorija: Nepedagoško osebje
Strokovna služba: Vodstvo tajništva
Delovno mesto: Tajnik fakultete

Kontakt

Telefon: +386 (0)2 22 93 776
E-mail: darja.weinzerl@um.si
Kabinet: 0.34/1