Mateja Dečman Vrenčur

Kategorija: Nepedagoško osebje
Strokovna služba: Vodstvo tajništva
Delovno mesto: Pomočnica tajnice za pravne in kadrovske zadeve

Kontakt

Telefon: +386 (0)2 22 93 811
E-mail: mateja.decman@um.si
Kabinet: 0.36/1