Metoda Tratnik

Kategorija: Nepedagoško osebje
Strokovna služba: Referat za študentske in študijske zadeve
Delovno mesto: Vodja referata

Kontakt

Telefon: +386 (0)2 22 93 774
E-mail: metoda.tratnik@um.si
Kabinet: 0.30/1