SETCOM

SETCOM


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v vlogi Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v Uradnem listu RS (74/2021, z dne 14. 5. 2021) objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, ki se sofinancira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe. Univerza v Mariboru je pristopila k prijavi s projektom: Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju (akronim: SETCOM), ter bila izbrana. UM bo s tem projektom prispevala k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja ter izboljšanju podpornega okolja za naslovljene skupine. Višina dodeljenih sredstev sofinanciranja omenjenega projekta znaša največ do: 499.409,61 EUR.

Splošni cilj projekta SETCOM je zapolniti vrzeli med strateškimi dokumenti in empiričnimi raziskovalnimi spoznanji o prečnih kompetencah pedagoških delavcev. Specifični cilji projekta SETCOM pa so: razvijanje socialnih in emocionalnih kompetenc, razvijanje pismenosti na področju umetne inteligence in vzpostavitev trajnostno usmerjenega kompetenčnega centra.

Partnerji v projektu SETCOM so: UM (Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Karierni center, Center za podporo poučevanju), Mestna občina Maribor, OŠ Draga Kobala Maribor, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza Maribor, OŠ Dušana Flisa Hoče (Vrtec Hoče in Rogoza), Zveza prijateljev mladine Maribor in NORD University, Faculty of Education and Arts (UNORD). UM in UNORD sta temeljni instituciji za izobraževanje učiteljev z vzpostavljeno infrastrukturo za zagotavljanje trajnosti.

Temeljne dejavnosti v projektu SETCOM bodo predstavljala: redna pedagoška srečanja razvojnih timov (vzajemno učenje); razvoj in implementacija izobraževalnih modulov ter prenos spoznanj v šolsko prakso. Učinek projekta bo dvig socialno emocionalnih kompetenc in pismenosti na področju umetne inteligence, razvito podporno okolje za prenos dobrih praks in izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh izobraževanja (formalnega in neformalnega) tako na nacionalni kot na meddržavni ravni.

Ciljne skupine v projektu SETCOM bodo: visokošolski učitelji na pedagoških študijskih programih, študenti pedagoških študijskih smeri, pedagoški delavci na področju predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter neformalnega izobraževanja, kot tudi administrativni delavci. Posredno bodo naslovljeni prav tako otroci, učenci in dijaki v partnerskih institucijah.

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.«

Izpolnite anketo

Kontakt

Znanstveni inštitut PEF UM

jelena.krivograd@um.si