Objave

Javni poziv za pričetek postopka kandidiranja in imenovanja prodekana UM PEF za študentska vprašanja

3.6.2021