Preskoči na vsebino

Ostale mobilnosti za študente

CEEPUS


CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je regionalni srednjeevropski program mobilnosti študentov in učnega osebja. V programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija. Za študente velja, da morajo pred izmenjavo končati dva semestra študija in biti mlajši od 35 let. Trajanje izmenjave je od enega do deset mesecev, v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja lahko zaprosite tudi za krajša obdobja, vendar ne krajša od 21 dni. Študentu se študijske obveznosti, opravljene na partnerski visokošolski instituciji, priznajo na domači univerzi.

Izmenjave potekajo na dva načina:
  • v okviru meduniverzitetnih mrež,
  • kot proste, t.i. ‘freemover’ izmenjave.

Pedagoška fakulteta je vključena v dve mreži, CEEPUS-HU-0028, Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics, in CIII-HR-1005, Educational Systems in Central Europe.

(Več o načinu prijave mobilnosti v okviru mrež lahko preberete tukaj.

Pri freemover izmenjavi se lahko prijavite na katerokoli visokošolsko institucijo v državah članicah CEEPUS programa. Prijava poteka izključno prek spletnega portala CEEPUSwww.ceepus.info. Priložiti boste morali naslednja dokumenta:

Štipendijo vam dodeli nacionalna CEEPUS organizacija države gostiteljice. Vaša prijava bo odobrena/zavrnjena v roku 14-30 dni. Ves postopek poteka na spletnem portalu CEEPUS. Postopek prijave na izmenjavo je podrobneje opisan tudi na strani slovenske CEEPUS organizacije, t.j. CMEPIUS: www.cmepius.si/ceepus.aspx.

Višina štipendije za posamezne države je objavljena na spletnem portalu CEEPUS (do informacij pridete s klikom na zastavice v spodnjem delu uvodne strani). Štipendija vključuje nadomestilo za bivanje v tujini, namestitev in zdravstveno varstvo. Potni stroški niso pokriti! Program CEEPUS zagotavlja tudi oprostitev šolnine, če se le-ta zahteva na tuji visokošolski instituciji.

Prijavni rok: 30. november (za izmenjavo v letnem semestru študijskega leta).

V CEEPUS programu imajo prednost izmenjave v okviru meduniverzitetnih mrež. Freemover štipendije se podelijo šele, ko so obravnavane vse prijave v okviru mrež in če ostane še kaj “štipendijskih mesecev” na voljo. Iz tega razloga se freemover štipendije praviloma dodelijo samo za letni semester.

Kontakt

Jelena Krivograd

M jelena.krivograd@um.si
T (02) 22 93 853

Zapri