Preskoči na vsebino

Oddelki

ODDELEK ZA LIKOVNO UMETNOST


Člani oddelka

Na Oddelku za likovno umetnost se izobražujejo likovno nadarjeni študenti, ki želijo razvijati lastno likovno senzibilnost, spoznati bogastvo likovne tvornosti v preteklosti ter se usposobiti za odgovorne in ustvarjalne pedagoge. Na poti k temu zahtevnemu poklicu jih kot mentorji spremljajo in vodijo izkušeni profesorji, ki so se uveljavili z lastnim umetniškoustvarjalnim in znanstvenim delom. Oddelek za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru je prepoznaven v širšem okolju zaradi pogostih in odmevnih javnih nastopov študentov in profesorjev v razstaviščih v Mariboru, po Sloveniji in v zadnjem času vse več tudi v tujini.

Študij na oddelku za likovno umetnost temelji na aktivnem likovnoustvarjalnem delu in razumevanju likovnih zakonitosti ter razvijanju sposobnosti za posredovanje teh zakonitosti otrokom in mladostnikom na vseh stopnjah izobraževanja. Vsebine so opredeljene s potrebami in nalogami osnovne šole in izobraževanja na srednjih šolah, zahtevami likovnoumetniške ustvarjalnosti in pedagoških zakonitosti ter specialne didaktike.


Osnovna izhodišča izobraževanja likovnih pedagogov so:

  • stroka-likovna kultura v celoti in razumevanje umetniških procesov, ki so se dogajali v zgodovinskem razvoju;
  • praktično ustvarjalno delo in njegovo posredovaje ter razumevanje, za katerega je potrebna tudi likovnopraktična usposobljenost;
  • vrednotenje in posredovanje likovnovizualnih zakonitosti, za katerega je potrebna likovnoteoretična usposobljenost;
  • doseganje didaktično-metodične in psihološke usposobljenosti za izvajanje pouka likovne vzgoje.

PREDSTOJNICA

doc. dr. Janja Batič

M janja.batic@um.si
T (02) 22 93 719


NAMESTNICA PREDSTOJNICE

red. prof. Petra Varl

M petra.varl@um.si
T (02) 22 93 716

Zapri