Študij

POGOSTA VPRAŠANJA

KAKO SE PRIJAVIM NA IZPIT, ČE NIMAM STATUSA ŠTUDENTA?

Od študijskega leta 2014/15 velja, da se elektronsko, preko AIPS-a prijavijo tudi študenti brez statusa.

KAKO PLAČAM IZPIT, ČE NIMAM STATUSA ŠTUDENTA?

Po prijavi na izpit pošlje fakulteta študentu račun na domač naslov, ki se poravna v roku navedenem na računu.

KDAJ SE IZPIT PLAČA?

Trije pristopi na izpit so brezplačni. Plača se četrti in za nadaljne pristope. To velja za redne in izredne študente. Študenti, ki so izgubili status, plačajo vsak pristop.

KAKŠNA JE CENA IZPITA?

Stroški četrtega in nadaljnega opravljanja izpitov znašajo: 32,80 €

Opravljanje izpita – za študente brez statusa: 32,80 €

Stroški komisijskega izpita znašajo:

65,60 € za študente s statusom in

82,00 € za študente brez statusa.

IZPIT SEM PLAČAL, VENDAR SEM SE ZARADI BOLEZNI ODJAVIL. KAJ JE S PLAČILOM?

Bonus plačila se prenese na naslednji izpitni rok, na katerega se lahko elektronsko prijavite.

IZPIT SEM PLAČAL, VENDAR SEM SE POZABIL ODJAVITI. KAJ JE S PLAČILOM?

Kdor se od izpita pravočasno ne odjavi in v roku 3 dni od izpita ne izkaže upravičenega razloga, bo moral izpit ponovno plačati. V tem primeru se bonus ne prenese.

KOLIKOKRAT LAHKO OPRAVLJAM IZPIT?

Študent lahko posamezni izpit opravlja skupno največ šestkrat. To določilo je v uporabi od študijskega leta 2012/2013 za študente, ki so bili to študijsko leto prvič vpisani v 1. letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija, za ponovno vpisane v 1. letnik v tem študijskem letu pa od takrat, ko bodo napredovali v višji letnik.

Za študente, ki so bili v študijskem letu 2012/13 že vpisani (v prvi letnik, ponovno ali v višji letnik) pa velja, da lahko posamezni izpit opravlja skupno največ osemkrat.

Za študente, ki so ob začetku veljave Pravilnika A4/2009-41 AG, do 1. 10. 2007, že bili prijavljeni na izpit pa velja prejšnje določilo o izpitnem režimu, ki določa, da lahko študent skupno opravlja izpit največ desetkrat.

Vir: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in Spremembe pravilnika – http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx

KDAJ SE ŠE LAHKO ODJAVIM OD IZPITA?

Študent lahko odjavi izpit najkasneje dva dni pred izpitom. Velja za redne in izredne študente.

JUTRI JE IZPIT IN SEM SE POZABIL ODJAVITI. ALI SE LAHKO PRIJAVIM NA NASLEDNJI IZPITNI ROK?

Ne, na naslednji izpitni rok se ne morete prijaviti. Prijavite se lahko šele v drugem naslednjem izpitnem roku.

ZARADI NENADNE BOLEZNI NISEM MOGEL PRISTOPITI NA IZPIT. PRAV TAKO SE NISEM MOGEL VEČ ODJAVITI. KAJ LAHKO STORIM?

Če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku dostavite v referat za študentske zadeve pojasnilo in zdravniško opravičilo, se bo upoštevalo, da je izpit odjavljen pravočasno.

ALI JE MOŽNO IZPITE OPRAVLJATI IZVEN RAZPISANIH IZPITNIH ROKOV?

Ja, izjemoma, če so upravičeni razlogi . Na osnovi pisne prošnje študenta lahko nosilec predmeta v soglasju s prodekanom za izobraževalno dejavnost odobri opravljanje izpita izven roka, če so za to navedeni upravičeni razlogi in priložena dokazila (odhod na študij ali strokovno prakso v tujino, daljša hospitalizacija v času izpitnega obdobja, prod, udeležba na strokovni ali kulturni prireditvi oziroma vrhunskem športnem tekmovanju, študenti s posebnimi potrebami, ipd). Nosilec sporoči v referat dogovorjeni termin, da se lahko elektronsko prijavite.

ALI LAHKO ZADNJI IZPIT PRED DIPLOMO OPRAVLJAM PRED RAZPISANEM IZPITNEM OBDOBJU?

Ja, oglasite v referatu za študentske zadeve, kjer boste dobili potrdilo o zadnjem manjkajočem izpitu, nato se je možno z nosilcem predmeta dogovoriti o datumu izpita. Nosilec sporoči v referat dogovorjeni termin, da se lahko elektronsko prijavite.

RADA BI POPRAVILA OCENO PRI IZPITU, PA SE NE MOREM ELEKTRONSKO PRIJAVITI. KAKO SE PRIJAVIM?

V roku za prijavo na izpit, to je štiri dni pred izpitnim rokom oddajte, osebno ali po pošti, v referatu za študentske zadeve izpolnjeno klasično prijavnico. Na vrh prijavnice vpišite opombo „višanje ocene“.

KOLIKOKRAT LAHKO POPRAVLJAM OCENO PRI IZPITU?

Študenti imajo možnost zviševanja ocen pri treh predmetih v času študija. Če študent pri popravljanju doseže nižjo oceno, velja prvotna, to je višja ocena.

KDAJ SE VPIŠEM V VIŠJI LETNIK?

Vpis v višji letnik poteka v mesecu septembru, natančne informacije in navodila bodo objavljena na spletni strani /študij.

KJE NAJDEM PROŠNJO ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE?

Obrazci za prošnje so objavljeni na povezavi

http://www.pef.um.si/218/komisija+za+studijske+zadeve

IZGUBIL SEM ŠTUDENTSKO IZKAZNICO. KAKO PRIDOBIM NOVO?

Za izdajo dvojnika študentske izkaznice se odda v referatu za študentske zadeve prošnjo za izdajo dvojnika študentske izkaznice z navedbo razloga izdaje. Glede na leto izdaje prvotne študentske izkaznice se lahko zahteva tudi fotografija.

SPREMENILA SEM PRIIMEK. KAKO PRIDOBIM NOVO ŠTUDENTSKO IZKAZNICO?

Velja enako, kot za izdajo dvojnika študentske izkaznice (predhodna točka).

PRED PRIČETKOM LETNEGA SEMESTRA ŽELIM ZAMENJATI IZBIRNI PREDMET. KAKO TO STORIM?

Izbirne predmete je v izjemnih primerih možno zamenjati v mesecu oktobru, najkasneje do 15. oktobra, ne glede ali se predmet izvaja v zimskem ali letnem semestru.

NE MOREM SE PRIJAVITI V AIPS, KAJ NAJ STORIM?

Študentu, kateremu poteče veljavnost prijave v AIPS se mora obrnili na referat za študentske zadeve, da se mu podaljša veljavnost prijave v AIPS za tekoče študijsko leto

KAKO PRIDOBIM DIGITALNO IDENTITETO?

Za pridobitev digitalne identite se študent obrne na referat za študentske zadeve. Dodatna pojasnila so objavljena na AIPS povezavi: https://aips.um.si/, in sicer v točki »Težave pri prijavi«

KJE NAJDEM INFORMACIJE IN OBRAZCE ZA ZAKLJUČNO DELO NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 1. STOPNJE?

Na spletni povezavi http://www.pef.um.si/215/zakljucno+delo je objavljen Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnih del na programih 1. Stopnje in obrazci za posamezne študijske programe.

KJE NAJDEM INFORMACIJE IN OBRAZCE ZA ZAKLJUČNO DELO NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 2. STOPNJE?

Na spletni povezavi http://www.pef.um.si/230/zakljucno+deloje objavljen Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnih del na programih 2. Stopnje in obrazci za posamezne študijske programe.