Preskoči na vsebino

MEDNARODNA DEJAVNOST

MREŽA KASTALIA

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru je od leta 2020 članica mednarodne mreže pedagoških fakultet KASTALIA. V mreži  so institucije za izobraževanje učiteljev iz Belgije, Hrvaške, danske, Grčije, Turčije, Portugalske, Finske, Francije, Nemčije, Irske, Latvije, Litve in Nizozemske. Mreža pokriva vse ravni izobraževanja, od predšolske, primarne, sekundarne in terciarne do raziskovalne ravni.

Poslanstvo mreže KASTALIA je prispevati h korpusu strokovnega znanja s področja izobraževanja ter spodbujati spremembe v tradicionalnih načinih  izobraževanja.

Več na https://pef.um.si/en/international/network-kastalia/

Zapri