Preskoči na vsebino

Študij v tujini

Po študiju

Postopek po opravljenih obveznostih na tuji instituciji

Po vrnitvi iz tujine študent Erasmus koordinatorici na PEF UM odda Vlogo za priznavanje obveznosti, opravljenih v tujini, ki ji priloži naslednje dokumente:

Na podlagi tega PEF UM izda Odločbo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti.

Študentu se z opravljenimi obveznostmi v tujini priznajo predmeti na študijskem programu PEF UM, za katere je pridobil »Soglasje nosilca učne enote k priznavanju nadomestne učne enote« oziroma »Soglasje k priznavanju zunanje izbirne učne enote«, ki ga podpiše ECTS koordinator UM PEF (Seznam-ECTS-koordinatorjev-PEF-UM-2022)  za predmete, ki niso v naboru izbirnih predmetov PEF UM, študentu pa so priznani kot zunanji izbirni predmet.

Študentu lahko UM PEF pod določenimi pogoji, ki so zapisani v Pravilniku o opravljanju študijskih obveznosti študentov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru v tujini, prizna opravljen tudi celoten semester.

Če je študent v tujini pripravljal zaključno delo, po vrnitvi iz tujine pridobi od mentorja pisno potrditev, da je opravil vse dogovorjene obveznosti in s tem pridobil število ECTS točk, kot je bilo navedeno v »Izjavi mentorja zaključnega dela o priznanju ECTS točk«. Študent potrdilo preda Erasmus koordinatorici.

Poleg postopka na PEF UM mora študent po vrnitvi iz tujine izpolniti tudi obveznosti, navedene v pogodbi za pridobitev Erasmus dotacije.

Zapri