Oddelki

Oddelek za temeljne pedagoške predmete


Člani oddelka

Oddelek povezuje pedagoge, psihologe, specialne pedagoge in strokovnjake s področja izobraževalno-komunikacijske tehnologije, ki so matično zaposleni na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Člani Oddelka izvajajo pedagoške obveznosti na vseh dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih študijskih programih Pedagoške fakultete, na rednem in izrednem študiju ter v okviru programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Cilj dela je profesionalni razvoj bodočih in aktivnih učiteljev in učiteljic ter vzgojiteljev in vzgojiteljic. Pod okrilje oddelka sodi izvedba izrednega študijskega programa druge stopnje, Inkluzija v vzgoji in izobraževanju. Ob pedagoškem delu, so člani oddelka aktivno posvečajo raziskovanju vzgoje in izobraževanja po celotni vertikali šolskega sistema ter spoznanja predstavljajo v monografijah in revijah z mednarodno odmevnostjo ter na različnih domačih in mednarodnih konferencah ter srečanjih Hkrati člani oddelka sodelujejo v domačih in mednarodnih strokovnih organih, različnih strokovnih združenjih in se povezujejo z institucijami za izobraževanje učiteljev v tujini. S svojim delom tako zagotavljajo pretok znanja in vpetost v domač in mednarodni pedagoški prostor.

PREDSTOJNIK

doc. dr. Tomaž Bratina

M tomaz.bratina@um.si

T (02) 22 93 830


NAMESTNICA PREDSTOJNIKA

doc. dr. Janja Tekavc

M janja.tekavc@um.si