O FAKULTETI

VIZIJA, POSLANSTVO IN STRATEGIJA DELOVANJA

Vizija

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru želi ohranjati visok nivo usposabljanja učiteljev razrednega pouka, glasbe, likovne umetnosti, inkluzivnih pedagogov, vzgojiteljev in športnih trenerjev. Z odličnim raziskovalnim in umetniškim delom bo v regionalnem okolju in širše trajno zagotavljala razvoj na področju izobraževanja ter predstavljala institucijo z najvišjimi etičnimi in moralnimi standardi delovanja, ki si prizadeva za uresničevanje načel demokratične družbe.

Poslanstvo

Poslanstvo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je, da s povezovanjem izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na področju vzgoje in izobraževanja skrbi za razvoj pedagoških kadrov ter prispeva k razvoju strokovnih področij, znanstvenih disciplin in umetniških dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem okolju.

Strategija delovanja

Strategija PEF izhaja iz strategije Univerze v Mariboru, usklajene z Nacionalnim programom visokega šolstva ter drugimi dokumenti Republike Slovenije. Strategija se sproti prilagaja v skladu s sprejetimi dokumenti UM PEF in UM.