Preskoči na vsebino

O FAKULTETI

VIZIJA, POSLANSTVO, SLOGAN IN STRATEGIJA DELOVANJA

Vizija

Vizija Pedagoške fakultete UM je ohranjati in razvijati status uspešne institucije, ki v slovenskem in mednarodnem prostoru krepi svojo prepoznavnost in predstavlja sinonim za kakovostno in odgovorno izobraževanje ter odlične znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti. S sodobnimi, kreativnimi in inovativnimi pristopi je delovanje Pedagoške fakultete usmerjeno v prihodnost, ki je trajnostna, družbeno odgovorna, inkluzivna in etično naravnana.

Poslanstvo

Poslanstvo Pedagoške fakultete UM je celostno izobraževanje bodočih pedagoških kadrov v kompetentne, samostojne, ustvarjalne, inovativne, reflektivne in inkluzivne strokovnjake na področju vzgoje in izobraževanja. V tesnem prepletu izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela visokošolski učitelji in sodelavci skupaj s študenti snujemo skupnost, ki krepi pedagoško poslanstvo, dviguje prepoznavnost pedagoških poklicev in krepi zavest o pomenu njihove vloge v družbi. Skupaj ustvarjamo nova znanja, skrbimo za prenos znanja v prakso in se uspešno spopadamo z izzivi sodobne družbe. Naša skupnost prispeva k razvoju posameznih strok, znanosti in umetnosti ter je zavezana k osebnostni rasti, socialni pravičnosti in družbeni odgovornosti, s tem pa pomembno vpliva na kakovost življenja v regiji in širše.

Slogan

Izobražujemo za prihodnost.

Strategija delovanja

Strategija PEF izhaja iz strategije Univerze v Mariboru, usklajene z Nacionalnim programom visokega šolstva ter drugimi dokumenti Republike Slovenije. Strategija se sproti prilagaja v skladu s sprejetimi dokumenti UM PEF in UM.

Zapri