MEDNARODNA DEJAVNOST

Erasmus+ mobilnost za zaposlene

Mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja v tujini (STA)

Program Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami (KA103) in med programskimi in partnerskimi državami (KA107) omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije, da poučuje na partnerski visokošolski instituciji v tujini (Staff mobility for teaching – STA).

Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini (STT)

Ta tip mobilnosti podpira strokovni razvoj zaposlenih na visokošolskih institucijah z usposabljanji v tujini (razen konferenc!) in sledenjem na delovnem mestu/obdobji opazovanja/usposabljanjem na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini.

Seznam sklenjenih medinstitucionalnih sporazumov KA103

Seznam sklenjenih medinstitucionalnih sporazumov KA107