Programi

PPU


Programi profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev (PPU)

Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

 
PONUDBA PROGRAMOV PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA ZA ŠOLSKO LETO 2021/22
 
 
 
 

Prijave potekajo v elektronski obliki, na spodnji povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/KatalogProgramov.aspx

CENA IZOBRAŽEVANJ:
  • Udeleženci, ki so na izobraževanje prijavljeni s soglasjem ravnatelja, so upravičeni do sofinanciranja cene izobraževanja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (plačajo kotizacijo).
  • Udeleženci, ki na izobraževanje niso prijavljeni s soglasjem ravnatelja, plačajo polno ceno izobraževanja.
 
Udeleženci izobraževanja, katerim kotizacijo plača vrtec/šola, pred pričetkom izobraževanja, izpolnijo in na Pedagoško fakulteto UM pošljejo izpolnjeno spodnjo izjavo: IZJAVA PLAČNIKA IZOBRAŽEVANJA

VODJA

mag. Andreja Žiško

M andreja.zisko@um.si
T (02) 22 93 858

Uradne ure
ponedeljek: 13.00-15.00
petek: 10.00-12.00


PREDSTOJNICA

red. prof. dr. Olga Denac

M olga.denac@um.si
T (02) 22 93 687