Programi

PPU


Programi profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev (PPU)

Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

 
PONUDBA PROGRAMOV PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20
 
 
tabela_pai_2019.png
 

Prijave potekajo v elektronski obliki, na spodnji povezavi:

https://paka3.mss.edus.si/Katis/KatalogProgramov.aspx

CENA IZOBRAŽEVANJ:
  • Udeleženci, ki so na izobraževanje prijavljeni s soglasjem ravnatelja, so upravičeni do sofinanciranja cene izobraževanja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (plačajo kotizacijo).
  • Udeleženci, ki na izobraževanje niso prijavljeni s soglasjem ravnatelja, plačajo celotno ceno izobraževanja.
 
Več informacij o naših PPU programih najdete v spletnem programu KATIS (https://paka3.mss.edus.si/Katis/KatalogProgramov.aspx).
 
Udeleženci izobraževanja, katerim kotizacijo plača vrtec/šola, pred pričetkom izobraževanja izpolnijo in na Pedagoško fakulteto UM pošljejo Izjavo plačnika izobraževanja.
 
 

VODJA

mag. Andreja Žiško

M andreja.zisko@um.si
T (02) 22 93 858

Uradne ure
torek: 8.00-10.00
četrtek: 13.00-15.00


PREDSTOJNICA

red. prof. dr. Olga Denac

M olga.denac@um.si
T (02) 22 93 687