Preskoči na vsebino

ŠTUDIJ

Za bodoče študente

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru je fakulteta z več kot 50-letno tradicijo izobraževanja učiteljev, inkluzivnih pedagogov, vzgojiteljev in športnih trenerjev.

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru razpisujemo  študijske programe na prvi, drugi in tretji bolonjski stopnji.

Predstavitveni zbornik študijskih programov na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega  jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (SEJO) z ustreznim potrdilom.

Na prvi bolonjski stopnji razpisujemo tri univerzitetne študijske programe:

ter dva visokošolska strokovna študijska programa:

Po uspešno zaključenem študiju na prvi stopnji lahko študenti svoje znanje nadgradijo na podiplomskih študijskih programih druge stopnje:

Izvajamo tudi doktorski študijski program tretje stopnje:

Študijski programi Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, ki so oblikovani v skladu z bolonjskimi načeli, študentom omogočajo doseganje najvišjih akademskih standardov ter pridobivanje vseh potrebnih kompetenc za kakovostno opravljanje poklica. Študij na študijskih programih Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru  prinaša dragocene izkušnje, ki prispevajo k dvigu kakovosti na področju vzgojno-izobraževalnega sistema.

___

S študijskim letom 2025/2026 se spreminjajo vpisni pogoji za vpis na študijska programa 1. stopnje Glasbena pedagogika in Likovna pedagogika.

Spremenjeni vpisni pogoji:

Vpisni pogoji Likovna pedagogika (od 2025/26 dalje)

Vpisni pogoji Glasbena pedagogika (od 2025/26 dalje)

Zapri