Preskoči na vsebino

Stari študijski programi

3. stopnja: EDUKACIJSKE VEDE DR-neprenovljen


Pridobljen strokovni naziv: doktor znanosti/ doktorica znanosti s področja edukacijskih znanosti
Skrajšana oblika: dr.

Trajanje: 3 leta / 6 semestrov
Način študija: redno in izredno
ECTS: 180

Pogoji za vpis

V študijski program 3. stopnje Edukacijske vede se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:

  • študijski program 2. stopnje,
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten  s 300 ECTS točkami,
  • študijski program za pridobitev specializacije in pred tem študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če je  pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 34 ECTS točk. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo diferencialni izpiti iz predmetov študijskega programa 2. stopnje Razredni pouk in Inkluzija v vzgoji in izobraževanju.

Zapri