Preskoči na vsebino

Oddelki

Oddelek za razredni pouk


Člani oddelka

Profesor razrednega pouka je eden izmed najbolj množičnih učiteljskih poklicev. Poučevanje na elementarni stopnji izobraževanja je zelo zanimivo in raznoliko. Od učitelja zahteva dobro poznavanje razvojnih značilnosti otrok in senzitivnega odzivanja na njihove potrebe in želje, dobro poznavanje vrste predmetnih vsebin ter primerno razvitost komunikacijskih, glasbenih in motoričnih sposobnosti.

Oddelek za razredni pouk nudi stimulativno možnost študija na dodiplomski in podiplomski stopnji izobraževanja. Programi, ki jih izvaja, so namenjeni pridobitvi spretnosti in kvalifikacije za poučevanje od prvega do petega razreda v osnovni šoli ter tudi globljemu, raziskovalnemu vpogledu v izobraževalno prakso in lastno refleksijo. Univerzitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk se smiselno nadaljuje na drugostopenjskem študijskem programu Razredni pouk. Ta daje diplomantu kompetence poučevanja v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Bolj kreativni, inovativni in raziskovalno usmerjeni študenti lahko po zaključeni drugi stopnji študij nadaljujejo na programu za pridobitev doktorata na elementarnem področju izobraževanja.

Študij od študentov zahteva veliko ustvarjalne vsestranskosti, povezane z dokaj obsežnim znanjem z različnih predmetnih področij, kot tudi z delom z otroki na starostni stopnji od 6 do 11 let. Program pripravlja študente na področjih znanj, spretnosti in razumevanja učinkovitega učenja, poučevanja ter spremljanja in vrednotenja napredka. V prvih dveh letih študija je poudarek na skupini pedagoško-psiholoških predmetov, na sodobni izobraževalni tehnologiji, na pedagoški raziskovalni metodologiji ter vsebinah s področij humanistike, naravoslovja in družboslovja, glasbe, likovne umetnosti in športa. V zadnjih dveh letih prvostopenjskega študija je pozornost namenjena predvsem specialnim didaktikam predmetov, ki jih srečamo v prvih petih letih osnovnošolskega izobraževanja, pedagoški praksi in izbirnim predmetom, ki zadovoljujejo različne osebne interese in sposobnosti posameznikov. Poleg predavanj so v programu številni seminarji, skupinske in individualne vaje, ekskurzije, terenske vaje, nastopi v osnovni šoli ter obiski koncertov, baletov in opernih predstav. Študenti pripravljajo tudi glasbene in kulturne prireditve (npr. likovne razstave).

PREDSTOJNICA

izr. prof. dr. Polonca Šek

M  polonca.sek@um.si

T (02) 22 93 676


NAMESTNIK PREDSTOJNICE

doc. dr. Bojan Kovačič

M  bojan.kovacic@um.si

(02) 22 93 665

Zapri