Organi

Komisija za umetniške zadeve

Člani komisije:

 • red. prof. mag. Tomaž Svete,
 • red. prof. Žarko Ignjatović,
 • red. prof. Oto Rimele, spec.,
 • red. prof. Samuel Grajfoner, spec.,
 • izr. prof. Alojz Slavko Kovačič (po funkciji),
 • Lenča Debeljak, študentka,
 • Maruša Kajzba, študentka.

Terminski plan sej za študijsko leto 2021/2022:

 • ponedeljek, 18. 10. 2021, ob 14. uri,
 • ponedeljek, 8. 11. 2021, ob 14. uri,
 • ponedeljek, 10. 1. 2022, ob 14. uri,
 • ponedeljek, 14. 3. 2022, ob 14. uri,
 • ponedeljek, 16. 5. 2022, ob 14. uri.