Preskoči na vsebino

Oddelki

Oddelek za športno treniranje


Člani oddelka

Osnovna dejavnost Oddelka za športno treniranje je dodiplomski študij, ki usposobi študenta za delo s športniki vseh kakovostnih kategorij, starosti in spola – tudi z vrhunskimi. V programu sodelujejo priznani športni strokovnjaki z različnih športnih področij. 

Program Športnega treniranja daje široke možnosti dodatnega zaposlovanja in študenti, ki bodo uspešno dokončali navedeni program se bodo lahko zaposlili:

  • v športnih klubih za delo v selektivnih programih,
  • v športnih klubih za delo s kakovostnimi, vrhunskimi športniki,
  • v športnih šolah nacionalnega in regijskega pomena,
  • v športnih šolah,
  • za delo v šolah pri programu športnih interesnih dejavnosti in šoli v naravi,
  • v strokovnih športnih asociacijah v okviru občine, regije ali države (nacionalne panožne zveze),
  • pri drugih pravnih osebah, ki jih zakon dovoljuje,
  • kot samostojni strokovni delavci v športnih dejavnostih,
  • kot animatorji športnih dejavnosti v turizmu in drugod.

PREDSTOJNIK

doc. dr. Stojan Puhalj

M stojan.puhalj@um.si

T (02) 22 93 679

Zapri