Organi

Habilitacijska komisija

Člani komisije:

 • red. prof. dr. Marko Marhl,
 • red. prof. Žarko Ignjatović,
 • red. prof. Oto Rimele, spec.,
 • red. prof. dr. Alenka Lipovec,
 • red. prof. dr. Dragica Haramija,
 • red. prof. dr. Zlatka Cugmas.

Terminski plan sej za študijsko leto 2021/2022:

 • sreda, 27. 10. 2021, ob 11. uri,
 • sreda, 24. 11. 2021, ob 13. uri,
 • sreda, 22. 12. 2021, ob 13. uri,
 • sreda, 26. 1. 2022, ob 13. uri,
 • sreda, 23. 2. 2022, ob 13. uri,
 • sreda, 30. 3. 2022, ob 13. uri,
 • petek, 15. 4. 2022 ob 13. uri,
 • sreda, 25. 5. 2022, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 4. 7. 2022, ob 13. uri,
 • petek, 23. 9. 2022, ob 13.uri.