Programi

ZGUČAN


Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine oziroma nemščine

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine je program za izpopolnjevanje in obsega temeljne vsebine za poučevanje angleščine/nemščine v otroštvu, torej v vrtcu oziroma v prvem in drugem obdobju OŠ. Program omogoča diplomantom predšolske vzgoje, razredne stopnje, specialno-rehabilitacijske pedagogike ter učiteljem angleščine oziroma nemščine, ki so že vključeni v pedagoški proces, da si pridobijo zahtevano specialno pedagoško izobrazbo za poučevanje angleščine/nemščine v otroštvu. Kandidati pridobijo tujejezikovna in specialno-didaktična znanja in tako pridobijo kompetence, ki so potrebne za poučevanje angleščine/nemščine na predšolski in razredni stopnji OŠ.

Koordinatorica na UM PEF:
Red. prof. dr. Mihaela Brumen
mihaela.brumen@um.si

RAZPIS 2022/23

  • Obvestilo o internem preizkusu znanja
  • Interni preizkusi znanja iz angleškega oz. nemškega jezika bodo potekali v sredo, 7. 9. 2022. Pisni del se bo pričel ob 9.00, sledi ustni del ob 12.00. 
 

VODJA

mag. Andreja Žiško

M andreja.zisko@um.si
T (02) 22 93 858

Uradne ure
torek: 13.00-15.00
četrtek: 10.00-12.00


PREDSTOJNICA

red. prof. dr. Olga Denac

M olga.denac@um.si
T (02) 22 93 687