Preskoči na vsebino

Programi

ZGUČAN


Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine oziroma nemščine

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, ki se usposabljajo za poučevanje angleščine oz. nemščine v otroštvu, torej v vrtcu in v 1. oz. 2 VIO OŠ. Program traja eno študijsko leto in obsega 60 ECTS. Po uspešno zaključenem programu za izpopolnjevanje udeleženec prejme javno veljavno listino.

Študijski program za izpopolnjevanje obsega temeljne vsebine za poučevanje angleščine/nemščine v otroštvu, torej v vrtcu oziroma v prvem in drugem obdobju OŠ. Program omogoča diplomantom predšolske vzgoje, razredne stopnje, specialno-rehabilitacijske pedagogike ter učiteljem angleščine oziroma nemščine, ki so že vključeni v pedagoški proces, da si pridobijo zahtevano specialno pedagoško izobrazbo za poučevanje angleščine/nemščine v otroštvu. Kandidati pridobijo tujejezikovna in specialno-didaktična znanja in tako pridobijo kompetence, ki so potrebne za poučevanje angleščine/nemščine na predšolski in razredni stopnji OŠ.

Vodja študijskega programa na UM PEF:
Red. prof. dr. Mihaela Brumen
mihaela.brumen@um.si

Razpis 2023/24

 

VODJA

mag. Andreja Žiško

M andreja.zisko@um.si
T (02) 22 93 858

Uradne ure
torek: 13.00-15.00
sreda: 10.00-12.00


PREDSTOJNICA

red. prof. dr. Olga Denac

M olga.denac@um.si
T (02) 22 93 687

Zapri