Preskoči na vsebino

Študij

Zaključna dela


1. stopnja

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru

Obvestilo o izdelavi zaključnih del

Navodila k postopkom priprave in zagovora zaključnega dela (1. stopnja) na UM PEF


Navodila za izdelavo zaključnega dela:

Skupne usmeritve za pripravo zaključnih del najdete na povezavi TUKAJ

Do dokumenta v word obliki lahko dostopate na povezavi https://libguides.ukm.um.si/predloge_zakljucna_dela/PEF

Pri prilogi C (10 navedba licence Creative Commons) zapišete BY-NC-ND

UDK: pustite prazno

Obvestilo študentom o avtorskih pravicah

Anketa o zadovoljstvu s študijem


Navodila za elektronsko oddajo zaključnega dela so objavljena na spletni strani https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela (v DKUM naložite končno verzijo pred oddajo nalog, po oddaji oz. zagovoru spremembe niso več možne, velja za Pedagoško fakulteto Maribor).


Teme za zaključno delo

Naslovi tem za diplomska dela PV

Naslovi tem za diplomska dela ŠT


Obrazci ob prijavi teme:

Prijava teme zaključnega dela

Dispozicija zaključnega dela

Izjava prevajalca/prevajalke 

Prijava spremembe teme zaključnega dela

Prijava spremembe mentorja/somentorja zaključnega dela

Vloga za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela (vloga se odda pred iztekom roka teme)

Prijava teme diplomskega seminarja (velja za študente 3. letnika Športnega treniranja do 2015/16)

Vloga za podaljšanje teme diplomskega seminarja (velja za študente 3. letnika Športnega treniranja do 2015/16) Vloga se odda pred iztekom roka teme.

Prijava teme diplomskega seminarja (velja za študente univerzitetnih programov 1. stopnje generacije do 2010/11)

Vloga za podaljšanje teme diplomskega seminarja (velja za študente univerzitetnih programov 1. stopnje generacije do 2010/11) Vloga se odda pred iztekom roka teme.


Obrazci ob oddaji zaključnega dela

(ki jih pošljete z zaključnim delom po elektronski pošti na naslov referat.pef@um.si in mentorju/somentorju na e-mail):

Izjava mentorja, somentorja o ustreznosti zaključnega dela

Vloga za ugotovitev zaključenega dodiplomskega študija

Izjava o objavi osebnih podatkov

Poročilo ujemanja z drugimi deli

E-mail Miklošičeve knjižnice, da nimate izposojenih knjig.

Na UM PEF se ne oddaja papirnata oblika zaključnega dela.

2. stopnja

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru uradno prečiščeno besediloUPB1

Obvestilo o izdelavi zaključnih del

Postopek oddaje dispozicij


Navodila za izdelavo zaključnega dela: tukaj

Skupne usmeritve za pripravo zaključnih del najdete na povezavi TUKAJ

Do dokumenta v word obliki lahko dostopate na povezavi https://libguides.ukm.um.si/predloge_zakljucna_dela/PEF

Pri prilogi C (10 navedba licence Creative Commons) zapišete BY-NC-ND

UDK: pustite prazno

Anketa o zadovoljstvu s študijem

Obvestilo študentom o avtorskih pravicah


Navodila za elektronsko oddajo zaključnega dela na DKUM so objavljena na spletni strani: https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela (v DKUM naložite končno verzijo pred oddajo nalog, po oddaji oz. zagovoru spremembe niso več možne, velja za Pedagoško fakulteto Maribor).


Obrazci ob prijavi teme:

Prijava teme zaključnega dela

Dispozicija zaključnega dela

Izjava prevajalca/prevajalke

Vloga za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela (vloga se odda pred iztekom roka teme)

Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba naslova

Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba mentorja-somentorja


Obrazci ob oddaji zaključnega dela

(Zaključno nalogo z vsemi spodaj naštetimi prilogami pošljete po elektronski pošti na naslov referat.pef@um.si in istočasno mentorju/somentorju na e-mail):

Izjava mentorja/somentorja o ustreznosti zaključnega dela (se priloži)

Izjava o avtorstvu zaključnega dela (se podpisana vstavi v nalogo)

Izjava o objavi osebnih podatkov (se priloži)

Poročilo ujemanja z drugimi deli (se priloži)

E-mail Miklošičeve knjižnice, da nimate izposojenih knjig

Na UM PEF se ne oddaja papirnata oblika zaključnega dela.

KONTAKT

REFERAT ZA ŠTUDENTSKE IN ŠTUDIJSKE ZADEVE

M referat.pef@um.si
T (02) 22 93 863
F (02) 22 93 868

Uradne ure
vsak dan: 9:00 – 11:00
sreda: 14:00 – 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni
popoldanskih uradnih ur)

Zapri