Študij

Zaključna dela


1. stopnja

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru

Obvestilo o izdelavi zaključnih del

NAVODILA-ZA-PRIJAVO-TEME-IN-ODDAJO-1-STOPNJA (čistopis)

Postopek oddaje dispozicij

Postopek za oddajo zaključnega dela in za zagovor zaključnih del

Navodila za izdelavo zaključnega dela:

Skupne usmeritve za pripravo zaključnih del najdete na povezavi TUKAJ

Do dokumenta v word obliki lahko dostopate na povezavi https://libguides.ukm.um.si/predloge_zakljucna_dela/PEF

Pri prilogi C (10 navedba licence Creative Commons) zapišete BY-NC-ND

UDK: pustite prazno

Obvestilo študentom o avtorskih pravicah

Anketa o zadovoljstvu s študijem

Navodila za elektronsko oddajo zaključnega dela so objavljena na spletni strani https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela (v DKUM naložite končno verzijo pred oddajo nalog, po oddaji oz. zagovoru spremembe niso več možne, velja za Pedagoško fakulteto Maribor).

Teme za zaključno delo

Naslovi tem za diplomska dela PV

Naslovi tem za diplomska dela ŠT

Obrazci ob prijavi teme:

Prijava teme zaključnega dela

Dispozicija zaključnega dela

Izjava prevajalca/prevajalke 

Prijava spremembe teme zaključnega dela

Prijava spremembe mentorja/somentorja zaključnega dela

Vloga za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela (vloga se odda pred iztekom roka teme)

Prijava teme diplomskega seminarja (velja za študente 3. letnika Športnega treniranja do 2015/16)

Vloga za podaljšanje teme diplomskega seminarja (velja za študente 3. letnika Športnega treniranja do 2015/16) Vloga se odda pred iztekom roka teme.

Prijava teme diplomskega seminarja (velja za študente univerzitetnih programov 1. stopnje generacije do 2010/11)

Vloga za podaljšanje teme diplomskega seminarja (velja za študente univerzitetnih programov 1. stopnje generacije do 2010/11) Vloga se odda pred iztekom roka teme.

Obrazci ob oddaji zaključnega dela:

ODDAJA DIPLOMSKEGA DELA

Izjava mentorja, somentorja o ustreznosti zaključnega dela

Vloga za ugotovitev zaključenega dodiplomskega študija

Izjava o avtorstvu ter istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela

Izjava o objavi osebnih podatkov

2. stopnja

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru

Obvestilo o izdelavi zaključnih del

Navodila k postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih 2. stopnje

Postopek oddaje dispozicij

Postopek za oddajo zaključnega dela in za zagovor zaključnih del

Navodila za izdelavo zaključnega dela:

Skupne usmeritve za pripravo zaključnih del najdete na povezavi TUKAJ  

Do dokumenta v word obliki lahko dostopate na povezavi https://libguides.ukm.um.si/predloge_zakljucna_dela/PEF

Pri prilogi C (10 navedba licence Creative Commons) zapišete BY-NC-ND

UDK: pustite prazno

Anketa o zadovoljstvu s študijem

Obvestilo študentom o avtorskih pravicah

Navodila za elektronsko oddajo zaključnega dela na DKUM so objavljena na spletni strani: https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela (v DKUM naložite končno verzijo pred oddajo nalog, po oddaji oz. zagovoru spremembe niso več možne, velja za Pedagoško fakulteto Maribor).

Obrazci ob prijavi teme:

Prijava teme zaključnega dela

Dispozicija zaključnega dela

Izjava prevajalca/prevajalke

Vloga za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela (vloga se odda pred iztekom roka teme)

Prijava spremembe teme zaključnega dela

Prijava spremembe mentorja/somentorja zaključnega dela

Obrazci ob oddaji zaključnega dela:

Izjava mentorja/somentorja o ustreznosti zaključnega dela (se priloži)

Izjava o avtorstvu ter istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela (se veže v naloge)

Izjava o objavi osebnih podatkov (se priloži)

E-mail Miklošičeve knjižnice, da nimate izposojenih knjig

KONTAKT

REFERAT ZA ŠTUDENTSKE IN ŠTUDIJSKE ZADEVE

M referat.pef@um.si
T (02) 22 93 863
F (02) 22 93 868

Uradne ure
vsak dan: 9:00 – 11:00
sreda: 14:00 – 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni
popoldanskih uradnih ur)