Preskoči na vsebino

Stari študijski programi

3. stopnja: VODENJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


Sklep o ukinitvi programa VODENJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Pogoji za vpis

V študijski program 3. stopnje Vodenje v vzgoji in izobraževanju se lahko vpiše, kdor je končal:
– študijski program druge stopnje;

– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe po študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004;

-visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Kandidat mora pred vpisom opraviti 32 ECTS z naslednjih predmetov: Pedagogika (7 ECTS), Razvojna psihologija s poudarkom na srednjem otroštvu (6 ECTS), Psihologija v izobraževanju (3 ECTS), Didaktika (5 ECTS), Metodologija pedagoškega raziskovanja (6 ECTS), Specialna pedagogika (5 ECTS);

-študijski program za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali drug enovit magistrski študijski program za druge poklice v Republiki Sloveniji, ki obsegajo 300 ECTS in trajajo pet let.

Zapri