Preskoči na vsebino

Predstavitev študentskega sveta pedagoške fakultete UM

Študentski svet UM PEF

• Sodeluje pri reševanju študijskih težav,
• zastopa pravice študentov,
• zavzema se za dobrobit študentov fakultete,
• prispevamo k prijaznejšemu in kvalitetnejšemu študiju študentov,
• pomagamo pri spremembah študijskega programa,
• obravnava in daje mnenje o splošnih aktih, študijskih programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
• voli člana v Študentski svet univerze,
• sprejema program interesnih dejavnosti študentov PEF UM in skrbi za njegovo izvrševanje,
• v skladu s splošnim aktom, ki ga sprejme Upravni odbor univerze, razpolaga s sredstvi za interesno dejavnost študentov,
• opravlja druge naloge.

Zapri