Preskoči na vsebino

2. stopnja

2. stopnja: GLASBENA PEDAGOGIKA


Pridobljen strokovni naziv: magister profesor/magistrica profesorica glasbene pedagogike
Skrajšana oblika: mag. prof. glas. ped.

Število let: 1
Število semestrov: 2
ECTS: 60Pogoji za vpis

1.   Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: glasbena pedagogika (0114) v obsegu 240 ECTS.

2.        Študijski program prve stopnje s strokovnih področij: glasbena pedagogika (0114), glasbena umetnost (0215), muzikologija (0229), v obsegu 180 ECTS.

Pred vpisom mora opraviti naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 60 ECTS. Obveznosti lahko pred vpisom opravi tudi v programih za izpopolnjevanje.

3.        Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij: glasbena umetnost (0215), muzikologija (0229) .

Pred vpisom mora opraviti naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 45 ECTS. Obveznosti lahko pred vpisom opravi tudi v programih za izpopolnjevanje.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Opis praktičnega usposabljanja
Kompetence diplomanta

V okviru študijskega programa 2. stopnje Glasbena pedagogika bodo študentje pridobili spodaj navedene splošne kompetence:

 • sposobnost analitičnega mišljenja in kritične presoje, ki je osnova za razumevanje potreb časa in določenega okolja ter  za vključevanje v aktualne družbene procese,
 • avtonomnost v strokovnem delu,
 • prizadevanje za kakovost,
 • sposobnost sporazumevanja s strokovnjaki drugih strokovnih in umetniških področij,
 • iniciativnost v osebnem strokovnem napredovanju,
 • poznavanje strukture in problematike pedagoških procesov ter aplikacija teoretičnih znanj    in dognanj na omenjena področja,
 • poglobljeno znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • reševanje ter nadgradnja strokovnih in delovnih problemov z iskanjem virov znanja in s pridobivanjem umetniških izkušenj ter z uporabo znanstvenih metod,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti ter
 • kooperativnost in delo v skupini.

PREDSTOJNIK

red. prof. mag. Tomaž Svete


VODJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

izr. prof. Alojz Slavko Kovačič


PREDMETNIK

Zimski semester

Metodologija pedagoškega raziskovanja
Obvezni
6 ECTS
Multikulturna glasbena pedagogika
Obvezni
3 ECTS
Reflektivno poučevanje
Obvezni
4 ECTS
Informacijsko-komunikacijska tehnologija
Obvezni
3 ECTS
Etnomuzikologija
Obvezni
4 ECTS
Izbrana poglavja iz zgodovine glasbe
Obvezni
3 ECTS
Pedagoška praksa
Obvezni
7 ECTS

Poletni semester

Kompozicijska tehnika J. M. Hauerja
Izbirni
5 ECTS
Vokalno instrumentalna dela
Izbirni
5 ECTS
Izvajalska praksa solistične in komorne glasbene literature
Izbirni
5 ECTS
Jazz in sodobna improvizirana glasba
Izbirni
5 ECTS
Magistrsko delo
Obvezni
20 ECTS

Zapri