Preskoči na vsebino

CEEPUS

CEEPUS


CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je regionalni srednjeevropski program mobilnosti študentov in učnega osebja. V programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija. Minimalna obveznost univerzitetnih profesorjev je 6 ur pedagoškega dela na vsakih 5 delovnih dni, ki jih preživijo na izmenjavi.

Izmenjave potekajo na dva načina:
  • v okviru meduniverzitetnih mrež (Pedagoška fakulteta trenutno ni vključena v nobeno mrežo, zato ta tip izmenjave ni možen),
  • kot proste, t.i. ‘freemover’ izmenjave.
Pri freemover izmenjavi se lahko prijavite na katerokoli visokošolsko institucijo v državah članicah CEEPUS programa. Prijava poteka izključno prek spletnega portala CEEPUSwww.ceepus.info. V prijavi boste morali natančno opredeliti pedagoško delo na tuji instituciji (naslov predavanj, število ur, …).

Štipendijo vam dodeli nacionalna CEEPUS organizacija države gostiteljice. Vaša prijava bo odobrena/zavrnjena v roku 14-30 dni. Ves postopek poteka na spletnem portalu CEEPUS. Postopek prijave na izmenjavo je podrobneje opisan tudi na strani slovenske CEEPUS organizacije, t.j. CMEPIUS: www.cmepius.si/ceepus.aspx.

Višina štipendije za posamezne države je objavljena na spletnem portalu CEEPUS (do informacij pridete s klikom na zastavice v spodnjem delu uvodne strani). Štipendija za učno osebje je namenjena pokritju vseh stroškov, ki nastanejo na izmenjavi, a do višine, ki jo določijo posamezne države.

Prijavni rok: 30. november (za izmenjavo v letnem semestru študijskega leta).

V CEEPUS programu imajo prednost izmenjave v okviru meduniverzitetnih mrež. Freemover štipendije se podelijo šele, ko so obravnavane vse prijave v okviru mrež in če ostane še kaj “štipendijskih mesecev” na voljo. Iz tega razloga se freemover štipendije praviloma dodelijo samo za letni semester.

Kontakt

Jelena Krivograd

M jelena.krivograd@um.si
T (02) 22 93 853

Zapri