Preskoči na vsebino

Študij v tujini

Med študijem

Pred začetkom študija v tujini ali pa med študijem lahko ugotovite, da nekaterih predmetov iz študijskega sporazuma (Learning Agreement) ne boste mogli opravljati ali pa si boste želeli izbrati dodatne predmete. Vsako tako spremembo predmetov uredite z obrazcem Studijski sporazum – Learning Agreement for Studies Erasmus+.

Če za uveljavljanje obveznosti, opravljenih v tujini, potrebujete Soglasje nosilca učne enote k priznavanju nadomestne učne enote ali Soglasje k priznavanju zunanje izbirne učne enote ECTS koordinatorja, se to z njimi dogovorite najprej po elektronski pošti, po vrnitvi pa pridobite še originalne dokumente s podpisi.

Zapri