Erasmus+ mobilnost študentov

Študij v tujini

Pravilnik o opravljanju študijskih obveznosti študentov pedagoške fakultete Univerze v Mariboru v tujini

Razpis programa Erasmus+ za mobilnost študentov z namenom študija v tujini v študijskem letu 2019/2020 je objavljen na spletnih straneh Univerze v Mariboru in je dostopen tukaj.

V razpisu, ki velja za vse študente Univerze v Mariboru, so navedeni pogoji za kandidiranje, pojasnjen pa je tudi natančen postopek prijave.

Študentje se lahko prijavijo na institucije, s katerimi ima Pedagoška fakulteta UM (PEF UM) podpisan medinstitucionalni sporazum.

Po sklepu Senata UM morajo študenti za odobritev finančne dotacije v času študija v tujini zbrati najmanj:

  • 10 ECTS za trimester,
  • 20 ECTS za semester in
  • 40 ECTS za študijsko leto.

Pri prijavi na razpis morajo študenti PEF UM upoštevati tudi interne zahteve fakultete (v nadaljevanju) in Pravilnik o opravljanju študijskih obveznosti študentov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru v tujini.

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični fakulteti opravi na partnerski instituciji v tujini.
Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za študijsko leto 2020/2021 za ustrezno študijsko področje. V sporazumu je določeno, koliko študentov na leto lahko institucija sprejme, na katerih področjih in kakšno je maksimalno trajanje študija v tujini za posameznega študenta.

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Makedonija in Srbija.
Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.