Erasmus+ mobilnost študentov

Študij v tujini

Razpis programa Erasmus+ za mobilnost študentov z namenom študija v tujini v študijskem letu 2022/23 je objavljen na spletnih straneh Univerze v Mariboru in je dostopen tukaj.

V razpisu, ki velja za vse študente Univerze v Mariboru, so navedeni pogoji za kandidiranje, pojasnjen pa je tudi natančen postopek prijave.

Študijska izmenjava je sedaj mogoča že v prvem letniku dodiplomskega študija, in sicer v poletnem semestru.

Študentje se lahko prijavijo na institucije, s katerimi ima Pedagoška fakulteta UM (PEF UM) podpisan medinstitucionalni sporazum.

Po sklepu Senata UM morajo študenti za odobritev finančne dotacije v času študija v tujini zbrati najmanj:

  • 10 ECTS za trimester (3 mesece),
  • 20 ECTS za semester (6 mesecev) in
  • 40 ECTS za študijsko leto (12 mesecev).

Zahtevano število ECTS se izračuna glede na dejansko trajanje mobilnosti.

Pri prijavi na razpis morajo študenti PEF UM upoštevati tudi interne zahteve fakultete (v nadaljevanju) in Pravilnik o opravljanju študijskih obveznosti študentov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru v tujini.

Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) ali tretje stopnje.

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za študijsko leto 2022/23 za ustrezno študijsko področje. V sporazumu je določeno, koliko študentov na leto lahko institucija sprejme, na katerih področjih in kakšno je maksimalno trajanje študija v tujini za posameznega študenta.

Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi praktično usposabljanje. Takšna kombinirana mobilnost ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od okoliščin (aktivnosti lahko potekata druga za drugo ali hkrati). Za kombinacijo veljajo enaka pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje kot za mobilnost z namenom študija v tujini.

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 2 in največ 12 mesecev.