Erasmus+ mobilnost študentov

Študij v tujini

Program Erasmus+ omogoča študentom Univerze v Mariboru (UM), da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji, vključujoč s pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog (izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični fakulteti opravijo na partnerski instituciji v tujini.

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za študijsko leto 2019/2020 za ustrezno študijsko področje.

Razpis Univerze v Mariboru je na voljo tukaj