Preskoči na vsebino

Erasmus+ mobilnost študentov

Študij v tujini

Razpis programa Erasmus+ za mobilnost študentov z namenom študija v tujini v študijskem letu 2024/25 je objavljen na spletnih straneh Univerze v Mariboru in je dostopen tukaj.

V razpisu, ki velja za vse študente Univerze v Mariboru, so navedeni pogoji za kandidiranje, pojasnjen pa je tudi natančen postopek prijave.

Študijska izmenjava je sedaj mogoča že v prvem letniku dodiplomskega študija, in sicer v poletnem semestru.

Študentje se lahko prijavijo na institucije, s katerimi ima Pedagoška fakulteta UM (PEF UM) podpisan medinstitucionalni sporazum.

Po sklepu Senata UM morajo študenti za odobritev finančne dotacije v času študija v tujini zbrati najmanj:

  • 10 ECTS za trimester (3 mesece),
  • 20 ECTS za semester (6 mesecev) in
  • 40 ECTS za študijsko leto (12 mesecev).

Zahtevano število ECTS se izračuna glede na dejansko trajanje mobilnosti.

Pri prijavi na razpis morajo študenti PEF UM upoštevati tudi interne zahteve fakultete (v nadaljevanju) in Pravilnik o opravljanju študijskih obveznosti študentov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru v tujini.

Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) ali tretje stopnje.

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum  programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za študijsko leto 2024/25 za ustrezno študijsko področje. V sporazumu je določeno, koliko študentov na leto lahko institucija sprejme, na katerih področjih in kakšno je maksimalno trajanje študija v tujini za posameznega študenta.

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija*, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat. Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave. Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (t.i, »zero grant« študent).

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja / mora trajati najmanj 2 in največ 12 mesecev.

Zapri