Preskoči na vsebino

Programi

PAI


Študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje

Študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI) je namenjen diplomantom nepedagoških študijskih programov prve in druge stopnje in omogoča pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe, ki je pogoj za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v pedagoški praksi. Program traja eno študijsko leto in obsega 60 ECTS. Po uspešno zaključenem programu za izpopolnjevanje udeleženec prejme javno veljavno listino.

Kandidati pridobijo temeljna znanja s področja pedagogike, didaktike, razvojne in pedagoške psihologije, andragogike in specialne didaktike ter tako pridobijo kompetence, ki so potrebne za izvajanje pedagoško-andragoškega dela.

Vodja študijskega programa:
red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek
milena.grmek@um.si
 

Obrazci:

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE:

PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI:

Razpis PAI 2024/25

 

PRIJAVNICA (kliknite na povezavo)

Za prijavo na izobraževanje pošljite:

1. izpolnjeno in podpisano prijavnico

2. overjeno fotokopijo diplome

Izpolnjeno prijavnico z dokazili pošljite na naslov: Pedagoška fakulteta Maribor, CPI, Koroška cesta 160, 2000 Maribor.

Prijavite se lahko tudi osebno v Centru za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. Zaradi dopustov v poletnem času, vas vljudno prosimo, da se predhodno najavite preko e-pošte andreja.zisko@um.si ali pokličete po telefonu 02/22 93 858.

 

URNIK 2023/24

MNENJA in VTISI NAŠIH UDELEŽENCEV

»Čeprav še nisem zaključila študija psihologije, sem si želela pridobiti dodatna znanja s področja pedagogike, didaktike in andragogike. Vesela sem, da sem se odločila za to investicijo vase, saj sem na PAI-u spoznala izjemno skupino ljudi raznolikih poklicnih profilov, slišala ogromno različnih izkušenj in konkretnih primerov kolegov in profesorjev, ki so me še dodatno navdušili za delo v šolskem okolju«.

Lucia Klasinc, dipl. psih.

Vpis na PAI mi je v začetku predstavljal obvezo za zasedbo delovnega mesta. In kar je obvezno,  mi nikdar ni bilo ljubo. Ob dobri organizaciji in skrbnih in predvsem aktualnih profesorjih pa sem leto, preživeto na izobraževanju, dobro vnovčila tudi zase. Saj delo z ljudmi, kot je moje, zahteva supervizijo, ta pa čas in človeka. V okviru programa PAI sem dobila svojo “lastno supervizijo” in tako lažje preživela službeno leto.Znanje sem osvežila in z nekaterimi predmeti tudi nadgradila. Priporočam vsem, ki to potrebujejo za zasedbo delovnega mesta in zase.

Damijana Lebar, mag. psih.

»Pedagoško andragoško izobraževanje ti omogoči boljše razumevanje dogajanj v šoli, ki so v ozadju. Ima veliko praktično vrednost in ti pomaga pri delu z dijaki«.

Urška Kasenburger, dr. vet. med.

»Pa sem že mislil, da se mi ni potrebno več učiti in prav takrat sem zagledal PAI izobraževanje. Vpisal sem se na PAI, ker sem čutil, da to v življenju potrebujem. To izobraževanje priporočam vsem, ki sodelujete z ljudmi saj vam bo odprlo nove dimenzije in pomagalo v komunikaciji in odnosih z njimi. Novi ljudje nova spoznanja in nov poklic. Kaj je lahko še lepšega?Šele med izobraževanjem sem ugotovil, da moram še veliko postoriti s samim seboj. Učenje se ne konča, je proces, ki me navdušuje.

P – PRAV POUČNO JE BILO

A – AKTIVNO TIMSKO SODELOVATI

I – IN SE OB TEM IZOBRAŽEVATI

Veselilo me je spoznavanje novih vsebin in sodelovanje z novimi ljudmi,  nov pristop v življenju nasploh. Ne pozabite! Učenje je vseživljenjsko, zato naj vam bo v veselje«.

Mihael Kukovec, dipl. ing. strojništva, spec,

 

VODJA

mag. Andreja Žiško

M andreja.zisko@um.si
T (02) 22 93 858

Uradne ure
torek: 13.00-15.00
sreda: 10.00-12.00


PREDSTOJNICA

red. prof. dr. Olga Denac

M olga.denac@um.si
T (02) 22 93 687

Zapri