Programi

Študijski program za izpopolnjevanje GOSPODINJSTVO


Študijski program za izpopolnjevanje GOSPODINJSTVO

Študijski program za izpopolnjevanje Gospodinjstvo je namenjen kandidatom, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za učitelja biologije ali kemije v OŠ.

*V študijski program za izpopolnjevanje Gospodinjstvo se pogojno lahko vpišejo tudi kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za učitelja razrednega pouka in izkazujejo pomanjkanje kompetenc, potrebnih za poučevanje predmeta Gospodinjstvo v osnovni šoli (čeprav formalno lahko poučujejo ta predmet v 5. in 6. razredu).

Kandidati pridobijo temeljna strokovno in specialno didaktično znanje ter praktične izkušnje za poučevanje učnega predmeta Gospodinjstvo v osnovni šoli.

Koordinatorica:
Izr. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek
jana.ambrozic@um.si
 

Obrazci:

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE:

Razpis 2021/22

 

PRIJAVNICA

 

Za prijavo na izobraževanje pošljite:

1. izpolnjeno in podpisano prijavnico

2. overjeno kopijo diplome

3. Potrdilo o opravljenih obveznostih s povprečno oceno študija

Izpolnjeno prijavnico z dokazili pošljite na naslov: Pedagoška fakulteta Maribor, CPI, Koroška cesta 160, 2000 Maribor.

Prijavite se lahko tudi osebno v Centru za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. Zaradi dopustov v poletnem času, vas vljudno prosimo, da se predhodno najavite preko e-pošte andreja.zisko@um.si ali pokličete po telefonu 02/22 93 858.

 

URNIK za študijsko leto 2021/22 – je v pripravi

 

VODJA

mag. Andreja Žiško

M andreja.zisko@um.si
T (02) 22 93 858

Uradne ure
ponedeljek: 13.00-15.00
petek: 10.00-12.00


PREDSTOJNICA

red. prof. dr. Olga Denac

M olga.denac@um.si
T (02) 22 93 687