Preskoči na vsebino

Programi

Študijski program za izpopolnjevanje GOSPODINJSTVO


Študijski program za izpopolnjevanje GOSPODINJSTVO

Študijski program za izpopolnjevanje Gospodinjstvo je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za učitelja biologije ali kemije v OŠ. Program traja eno študijsko leto in obsega 60 ECTS. Po uspešno zaključenem programu za izpopolnjevanje udeleženec prejme javno veljavno listino.

Kandidati pridobijo temeljna strokovno in specialno didaktično znanje ter praktične izkušnje za poučevanje učnega predmeta Gospodinjstvo v osnovni šoli.

Vodja študijskega programa:
red. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek
jana.ambrozic@um.si
 

Obrazci:

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE:

PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI

Razpis 2024/25

 

PRIJAVNICA (kliknite na povezavo)

 

Za prijavo na izobraževanje pošljite:

1. izpolnjeno in podpisano prijavnico

2. overjeno kopijo diplome

3. Potrdilo o opravljenih obveznostih s povprečno oceno študija

Izpolnjeno prijavnico z dokazili pošljite na naslov: Pedagoška fakulteta Maribor, CPI, Koroška cesta 160, 2000 Maribor.

Prijavite se lahko tudi osebno v Centru za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. Zaradi dopustov v poletnem času, vas vljudno prosimo, da se predhodno najavite preko e-pošte andreja.zisko@um.si ali pokličete po telefonu 02/22 93 858.

 

 

 

VODJA

mag. Andreja Žiško

M andreja.zisko@um.si
T (02) 22 93 858

Uradne ure
torek: 13.00-15.00
sreda: 10.00-12.00


PREDSTOJNICA

red. prof. dr. Olga Denac

M olga.denac@um.si
T (02) 22 93 687

Zapri