Preskoči na vsebino

Ostale mobilnosti za študente

Nacionalna izmenjava


Program izmenjave študentov med slovenskimi univerzami omogoča, da del rednih študijskih obveznosti namesto na matični univerzi, na kateri ste redno vpisani, opravite v sorodnem študijskem programu ene od drugih dveh slovenskih univerz. V naprej dogovorjene študijske obveznosti, ki jih uspešno opravite na drugi univerzi, se vam v celoti priznajo na matični univerzi. Študij na drugi univerzi v okviru izmenjave lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.

Izmenjava lahko poteka le v okviru študijskih programov, ki uporabljajo kreditni sistem vrednotenja študija. Pri izbiri predmetov na drugi fakulteti je nujno preveriti število kreditnih točk pri izbranem predmetu, saj morajo le-te ustrezati kreditnim točkam predmetov Pedagoške fakultete.

Na razpis se lahko prijavite študentje, ki izpolnjujete naslednje pogoje:

  • ste zaključili najmanj prvi letnik dodiplomskega študija;
  • boste imeli v času študija na drugi univerzi status rednega študenta na Pedagoški fakulteti.

Za naslednje študijsko leto se prijavite na Pedagoški fakulteti do 15. maja za zimski semester in do 15. novembra za letni semester.

Prijava vsebuje 3 obrazce:

  • Prijava;
  • Študijski sporazum;
  • Potrdilo o opravljenih izpitih na Pedagoški fakulteti.

V študijski sporazum zapišete ustrezne izbrane predmete na univerzi, kjer boste gostovali. Predlog o študijskih obveznostih potrdita in podpišeta koordinatorja na Pedagoški fakulteti in univerzi gostiteljici.

Prijavo oddate v Znanstveni inštitut Pedagoške fakultete. Univerza gostiteljica do 30. junija (za izmenjave v zimskem semestru) oziroma do 7. januarja (za izmenjave v letnem semestru) obvesti študente o izboru in posreduje univerzi pošiljateljici seznam sprejetih kandidatov.

Za pomoč gostujočim študentom pri vključitvi v delo in življenje se uporabi sprejemni postopek, ki je že utečen za tuje izmenjalne študente. Študentom se na gostujoči univerzi omogočijo iste ugodnosti kot drugim izmenjalnim študentom (študentski boni, mesečna vozovnica za avtobus, dostop do knjižnic ipd.). Gostujoča univerza študentu ne zaračuna šolnine, lahko se pa zaračunavajo prispevki, kot so izdaja študentske izkaznice, stroški četrtega in nadaljnjih izpitov pri istem predmetu, stroški komisijskih izpitov in podobno v skladu s Pravilnikom o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu.

Kontakt

Jelena Krivograd

M jelena.krivograd@um.si
T (02) 22 93 853

Zapri