Programi

Izobraževanje za vrtce in osnovne šole


Spoštovana ravnateljica, spoštovani ravnatelj!
 

v okviru Centra za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje Pedagoške fakultete UM ponujamo nabor kratkih, tematsko različnih izobraževanj, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v vrtcih in šolah. Med ponujenimi izobraževanji so tudi takšna, ki so primerna in zanimiva za starše in učence. Izobraževanja se izvajajo v vašem vzgojno-varstvenem zavodu. Za dogovor glede termina se obrnite na mag. Andrejo Žiško (e-naslov andreja.zisko@um.si; tel: 02/22 93 858), ki bo vaše želje uskladila z izvajalci izbranega izobraževanja. Navedena cena posameznih izobraževanj velja za zapisano število pedagoških ur, ki pa se lahko, v manjšem obsegu, tudi prilagodi vašim potrebam. V tem primeru se prilagodi tudi cena izvedbe izbranega izobraževanja.

IZOBRAŽEVANJE ZA STROKOVNE DELAVCE VRTCEV IN OSNOVNIH ŠOL

IZOBRAŽEVANJE ZA STARŠE

IZOBRAŽEVANJE ZA OTROKE V VRTCU IN UČENCE V OSNOVNI ŠOLI

IZOBRAŽEVANJE ZA SREDNJEŠOLCE

VODJA

mag. Andreja Žiško

M andreja.zisko@um.si
T (02) 22 93 858

Uradne ure
torek: 13.00-15.00
četrtek: 10.00-12.00


PREDSTOJNICA

red. prof. dr. Olga Denac

M olga.denac@um.si
T (02) 22 93 687