MEDNARODNA DEJAVNOST

Kontakt za študente


Za dodatne informacije o možnostih študija v tujini in praktičnega usposabljanja v tujini pišite Erasmus koordinatorici Jeleni Krivograd na e-naslov jelena.krivograd@um.si.

Kontakt

Jelena Krivograd

M jelena.krivograd@um.si
T (02) 22 93 853