Preskoči na vsebino

Študij v tujini

Prijava

Razpis za študijsko leto 2024/25, zimski semester

Razpis programa Erasmus+ za mobilnost študentov z namenom študija v tujini v študijskem letu 2024/25 je objavljen na spletnih straneh Univerze v Mariboru https://www.erasmusplus.um.si/studij/prijava/erasmus-razpisi/.

V skladu s Pravilnikom o opravljanju študijskih obveznosti študentov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru v tujini lahko študent uveljavlja tudi priznanje vseh izpitov semestra, v času katerega študira v tujini, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • študent s predmeti, ki jih opravi na tuji instituciji, zbere najmanj 30 ECTS,
 • od tega mora imeti najmanj 18 ECTS potrjenih od nosilcev primerljivih predmetov na UM PEF (na obrazcih »Soglasje nosilca učne enote o izboru nadomestne učne enote«);
 • dodatne izpite do skupnega obsega najmanj 30 ECTS praviloma opravi na svojem študijskem področju, pri čemer mora biti pri izbiri pozoren, da bo dosegel kompetence, ki so predvidene v njegovem študijskem programu na matični instituciji;
 • vse v tujini opravljene obveznosti iz Individualnega študijskega programa uveljavlja za priznavanje izpitov, ki so na matični instituciji med obveznostmi študenta v semestru, v času katerega študira v tujini.

Pri prijavi na razpis morajo študenti PEF UM upoštevati tudi interne zahteve fakultete (v nadaljevanju).

Interni postopek prijave v 2. roku na Pedagoški fakulteti UM (študij v tujini v zimskem semestru 2024/25)

Prijava na mobilnost z namenom študija v tujini na UM PEF poteka v dveh fazah, pri tem pa morajo študentje PEF UM upoštevati naslednje interne zahteve fakultete:

1. Prva faza:

Študentje do 28. 3. 2024:

 1. potrdijo (oddajo) elektronsko prijavo za študij v tujini na spletni strani Univerze v Mariboru: https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx in
 2. podpisano prijavnico oddajo Erasmus koordinatorici PEF UM, Jeleni Krivograd (pisarna 0.9 ali na e-naslov jelena.krivograd@um.si).

Prijavni obrazec je dostopen na spletni  strani https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx  (v tej fazi  še lahko manjka izpolnjen obrazec za študijski program – Learning Agreement).

 • Potrdilo o opravljenih izpitih v angleškem jeziku bo od referata UM PEF pridobila Erasmus koordinatorica.

2. Druga faza:

Študenti do roka za prijavo na tuji instituciji Erasmus koordinatorici PEF UM, Jeleni Krivograd (osebno ali po elektronski pošti), dostavijo:

 1. Popolno ERASMUS prijavo vključno s študijskim programom – Learning Agreement, kamor vpišejo predmete, ki jih bodo opravljali na tuji instituciji.
  Če bodo na tuji instituciji pripravljali zaključno delo (diplomsko delo, magistrsko delo ali doktorsko disertacijo) ali del zaključnega dela, vpišejo v Študijski sporazum »Priprava diplomskega dela (magistrskega dela/doktorske disertacije)« oziroma v angleškem jeziku »Work on the Bachelor thesis (Master thesis/PhD thesis«).

Learning Agreement sestavite v spletnem orodju EWP DASHBOARDhttps://ewp-dashboard.eu/login, to je posodobljen portal, uporabniško ime in geslo je enako kot v starem portalu OLA. V pomoč naj vam bo posnetek Erasmus Goes Digital – Enhancements in the EWP Dashboard are Here! (Winter 2022)https://www.youtube.com/watch?v=G2vwaQhY4y0.

 1. Obrazec »Soglasje nosilca učne enote o izboru nadomestne učne enote«.
  Za vsak predmet, za katerega študent želi, da se mu prizna kot opravljena obveznost na matični fakulteti, pridobi soglasje nosilca primerljivega predmeta na PEF UM na obrazcu »Soglasje nosilca učne enote o izboru nadomestne učne enote«. Nosilec predmeta preveri, ali izbrani predmet na tuji instituciji vsebinsko in po obsegu ustreza predmetu, katerega nosilec je. Priporočljivo je, da študenti predložijo učni načrt predmeta na tuji instituciji. Če se na podlagi dostopnih informacij nosilec o priznavanju predmeta ne more odločiti, lahko študent znova zahteva priznanje predmeta po vrnitvi iz tujine ob predložitvi gradiv, izdelkov, nalog, itd.
 2. Obrazec »Soglasje k priznavanju zunanje izbirne učne enote «.
  Študent lahko v tujini opravi tudi obveznost, ki ni del njegovega matičnega študijskega programa. V skladu z akreditiranimi študijskimi programi UM PEF se lahko študentu prizna do največ 10 ECTS znanja, pridobljenega izven matičnega študijskega programa za predmete, ki niso v naboru izbirnih predmetov UM PEF. V tem primeru študent po vrnitvi iz tujine izpolni obrazec »Soglasje k priznanju zunanje izbirne učne enote«, ki ga potrdi ECTS koordinator posameznega oddelka (Seznam-ECTS-koordinatorjev-PEF-UM-2022).
 3. Obrazec »Izjava mentorja zaključnega dela o priznanju ECTS točk«.
  Za priznanje ECTS točk pri pisanju zaključnega dela v tujini študent pridobi izjavo mentorja na obrazcu ‘Izjava mentorja zaključnega dela o priznanju ECTS točk’. Pripravo zaključnega dela z ECTS točkami ovrednoti mentor, a največ do vrednosti ECTS, določenih v učnem načrtu študijskega programa. Če tema zaključnega dela še ni bila potrjena, se napiše predvidena tema.

Študent na spletni strani partnerske institucije v tujini:

 • ugotovi, do katerega datuma se mora na tujo institucijo prijaviti,
 • izpolni od njih zahtevane dokumente,
 • ugotovi dodatne zahteve in postopke partnerske institucije,
 • dokumente pravočasno (najkasneje dva tedna pred rokom za oddajo) preda v podpis koordinatorju na Pedagoški fakulteti in
 • jih do postavljenega roka pošlje na institucijo gostiteljico.

Če se na posamezno partnersko institucijo prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, določenih v medinstitucionalnem sporazumu, bodo imeli pri izbiri prednost študenti po naslednjem vrstnem redu prioritet:

 1. študentje višjega letnika,
 2. študentje, ki še niso študirali v tujini,
 3. študentje z višjo povprečno oceno.
Zapri