Preskoči na vsebino

ŠTUDIJ

Komisija za študijske zadeve


Naloge in člani komisije ter zapisniki in izpisi sklepov so dostopni pod povezavo ‘Organi > Komisija za študijske zadeve’.

NAVODILA ZA PRESOJO PROŠENJ ŠTUDENTOV

OBRAZCI:

Prošnje/vloge je potrebno oddati najkasneje 7 dni pred sejo.

Prošnjo pošljite na naslov: Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, s pripisom (za Komisijo za štud. zadeve).

Izpis sklepov Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF (v nadaljevanju KŠZ Senata UM PEF) o rešitvah vlog študentov bo s pravnim poukom objavljen predvidoma v dveh dneh od seje KŠZ Senata UM PEF na spletni oglasni deski in na spletni strani med zapisniki sej KŠZ Senata UM PEF in termini sej KŠZ UM PEF.

Izpis e-vpisnega lista iz sistema AIPS mora študent urediti sam. Vpis lahko uredi po seji na podlagi objavljenega izpisa sklepov KŠZ Senata UM PEF. 

 

KONTAKT

Služba za študijske zadeve

M jasmina.skundric@um.si

T (02) 22 93 740

Zapri