ŠTUDIJ

Komisija za študijske zadeve


Naloge in člani komisije ter zapisniki in izpisi sklepov so dostopni pod povezavo ‘Organi > Komisija za študijske zadeve’.

NAVODILA ZA PRESOJO PROŠENJ ŠTUDENTOV

Navodila za presojo prošenj študentov KŠZ (COVID-19)

Na podlagi sklepa Poslovodnega odbora UM PEF, se lahko študentom za priznane opravljene celotne predmete ustrezno zmanjša šolnina za posamezen letnik najpozneje do 30. 11. 2020. Gradivo mora biti posredovano 7 dni pred sejo KŠZ UM PEF. Na decembrski in kasnejših sejah KŠZ UM PEF je možno priznati posamezne obveznosti, vendar na podlagi tega ni več možno znižati šolnine.

Obrazci:

Prošnje/vloge je potrebno oddati najkasneje 7 dni pred sejo.

Prošnjo pošljite na naslov: Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, s pripisom (za Komisijo za štud. zadeve).

Izpis sklepov Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF (v nadaljevanju KŠZ Senata UM PEF) o rešitvah vlog študentov bo s pravnim poukom objavljen predvidoma v dveh dneh od seje KŠZ Senata UM PEF na spletni oglasni deski in na spletni strani med zapisniki sej KŠZ Senata UM PEF.

Izpis e-vpisnega lista iz sistema AIPS mora študent urediti sam. Vpis lahko uredi po seji na podlagi objavljenega izpisa sklepov KŠZ Senata UM PEF. 

 

KONTAKT

Služba za študijske zadeve

M jasmina.skundric@um.si

T (02) 22 93 740