Preskoči na vsebino

Podpora študentom pri študiju

Podpora pri študiju netradicionalnih skupin študentov


Predstavitev projekta Netradicionalne skupine študentov 

Na fakulteti deluje pisarna, namenjena za Netradicionalne skupine študentov, katere cilj je zagotoviti celovito podporo za lažje vključevanje netradicionalnih skupin študentov v študijski proces in njihovo delovanje v obštudijskih dejavnostih. 

Za študente s posebnim statusom in študente s posebnimi potrebami ter druge netradicionalne skupine študentov pripravljamo individualizirane programe. V prilagajanje študijskih programov vključujemo študente tutorje in učitelje tutorje, ki sooblikujejo in pomagajo pri postavljanju prilagoditev, ki bodo izboljšale študijski proces. Kakovosten učni proces zagotavljamo tudi z uporabo inovativnih metod poučevanja, sodobnih učnih okolij ter vzpostavitvijo pogojev, ki v ospredje postavljajo študenta. Prilagajanje študija glede na potrebe posameznih netradicionalnih skupin vključuje množico ukrepov, od personaliziranih prilagoditev, metod poučevanja, prilagojenih in dodatnih gradiv, dostopnost in prilagoditev študijske literature in drugih, saj zaradi specifičnosti posameznih skupin ni mogoče zagotavljati univerzalnih prilagoditev.  

Določene skupine so dobro definirane v zakonodaji in drugih dokumentih (npr. študenti s posebnimi potrebami). Za tiste, ki niso (npr. nadarjeni), pa nameravamo pripraviti osnutke za opredelitev in ustrezno terminologijo ter smernice za ravnanje na ravni visokošolskega izobraževanja.  

V okviru aktivnosti za netradicionalne skupine študentov je bilo pripravljenih nekaj izobraževanj (S sistemom samoregulacije do ciljev nadarjenih), predavanj (Motnje hranjenja, Izgubljeno otroštvo), delavnic (Empatija, več kot le besede, Asertivna komunikacija) in organiziranih strokovnih ekskurzij, še več pa jih načrtujemo za prihodnje 

 

Za vse morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na netradicionalne.pef@um.si 

KONTAKT

Podpora pri študiju netradicionalnih skupin študentov:

Patricija Sedminek

netradicionalne.pef@um.si

Zapri