Preskoči na vsebino

Predstavitev študentskega sveta pedagoške fakultete UM

Kdo smo?

Študentski svet Pedagoške fakultete UM je predstavniški organ študentov fakultete.

Študentski svet obravnava in sklepa o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna za študente. Prav tako pa zastopa mnenja in interese študentov. Rešuje problematiko povezano s študenti in se bori za dobrobit študentov.

Študentski svet fakultete sestavljajo predsedniki vsakega letnika in po en član vsakega letnika oziroma sveta absolventov in sveta podiplomskih študentov, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov. Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem položaju. Mandatna doba članov študentskega sveta traja eno leto.

Študentski svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, ki jih sklicuje in vodi prodekan za študentska vprašanja. Običajno zasedamo enkrat mesečno, vse seje pa so javne.

Zapri