Študentski svet UM PEF

Prodekanica za študentska vprašanja UM PEF


• predstavlja študente fakultete,
• skrbi za “dobre odnose” med študenti in profesorji,
• sklicuje in vodi seje Študentskega sveta Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru,
• sodeluje s prodekani za študentska vprašanja članic univerze in prorektorjem za študentska vprašanja UM,
• prodekana se praviloma imenuje iz vrst študentov,
• mandatna doba prodekana študenta traja 2 leti.

PRODEKANICA

Lara Šimon

lara.simon@student.um.si

T +386 40 188 464