Delovanje

Vabila na seje Študentskega sveta Pedagoške fakultete UM

Vabilo na 2. izredno sejo ŠS PEF UM
9. 5. 2019
Vabilo na 3. izredno sejo ŠS PEF UM
15. 1. 2020
Vabilo na 4. izredno sejo ŠS PEF UM
18. 4. 2020
Vabilo na 5. izredno sejo ŠS PEF UM
2. 6. 2020
Vabilo na 6. izredno sejo ŠS PEF UM
5. 11. 2020
Vabilo na 7. izredno sejo ŠS PEF UM
12. 1. 2021
Vabilo na 8. izredno sejo ŠS PEF UM
19. 2. 2021
Vabilo na 9. izredno sejo ŠS PEF UM
22. 3. 2021
Vabilo na 10. izredno sejo ŠS PEF UM 23. 6. 2021
Vabilo na 4. redno sejo ŠS PEF UM
19. 3. 2019
Vabilo na 5. redno sejo ŠS PEF UM
14. 5. 2019
Vabilo na 6. redno sejo ŠS PEF UM
4. 6. 2019
Vabilo na 7. redno sejo ŠS PEF UM
4. 6. 2019
Vabilo na 8. redno sejo ŠS PEF UM
23. 9. 2019
Vabilo na 9. redno sejo ŠS PEF UM
21. 10. 2019
Vabilo na 10. redno sejo ŠS PEF UM
28. 11. 2019
Vabilo na 11. redno sejo ŠS PEF UM
31. 12. 2019
Vabilo na 12. redno sejo ŠS PEF UM
18. 2. 2020
Vabilo na 13. redno sejo ŠS PEF UM
28. 5. 2020
Vabilo na 14. redno sejo ŠS PEF UM
26. 6. 2020
Vabilo na 15. redno sejo ŠS PEF UM
23. 9. 2020
Vabilo na 16. redno sejo ŠS PEF UM
21. 10. 2020
Vabilo na 17. redno sejo ŠS PEF UM
18. 11. 2020
Vabilo na 18. redno sejo ŠS PEF UM
7. 12. 2020
Vabilo na 19. redno sejo ŠS PEF UM
4. 1. 2021
Vabilo na 20. redno sejo ŠS PEF UM
8. 3. 2021
Vabilo na 21. redno sejo ŠS PEF UM
14. 4. 2021
Vabilo na 22. redno sejo ŠS PEF UM
10. 5. 2021
Vabilo na 23. redno sejo ŠS PEF UM
1. 6. 2021
Vabilo na konstitutivno sejo ŠS PEF UM 2019
19. 11. 2019