Preskoči na vsebino

Oddelki

Oddelek za glasbo


Člani oddelka

Oddelek za glasbo na Pedagoški fakulteti izobražuje bodoče profesorje glasbe za vse stopnje izobraževanja in s tem prispeva pomemben delež v izpopolnjevanju potreb po kvalificiranih pedagoških kadrih tako v splošnem kot tudi v glasbenem izobraževanju.

Diplomanti oddelka za glasbo se aktivno vključujejo v širše glasbeno kulturno dogajanje po vsej Sloveniji kot glasbeniki na različnih glasbenih področjih ter kot organizatorji kulturnega življenja. Oddelek za glasbo je  prepoznaven tudi izven fakultetnega okolja, saj so študentje aktivno vključeni v različna kulturna dogajanja. Umetniški potencial naših študentov pa tvorno sooblikuje slovensko glasbeno kulturno dejavnost.

Študente na poti skozi izobraževanje vodijo ugledni strokovnjaki, ki so na svojem področju uveljavljeni umetniki in znanstveniki, z odličnimi referencami doma in na tujem. Profesorji oddelka za glasbo so vključeni v pomembne projekte in aktivnosti na nacionalni in mednarodni ravni, nekateri med njimi pa so nosilci odmevnih priznanj in nagrad doma in v svetu.

Ob bogati pedagoško izobraževalni dejavnosti je za oddelek značilna tudi prepoznavna umetniška dejavnost, in sicer v obliki koncertov in nastopov tako študentov kot tudi profesorjev ter izvedbe glasbenih del profesorjev kompozicije. Oddelek sodeluje z različnimi kulturnimi organizacijami, izvajalci, organizatorji, med njimi denimo z Inštitutom za elektroakustiko univerze za umetnost na Dunaju, Javnim skladom za kulturne dejavnosti in drugimi.

Na oddelku se študentje izobražujejo o specialno didaktičnem pristopu pouka glasbe, uvedejo se v skrivnosti kompozicijske tehnike, urijo veščine igranja na različne inštrumente, proučujejo zgodovino glasbe in razvijajo pevske sposobnosti. Ob tem se spoznajo z osnovami zborovodstva ter se kot zborovski pevci in zborovodje tudi preizkušajo na vsakoletnih javnih produkcijah. Študenti pod budnim mentorstvom profesorjev delujejo kot glasbeniki solisti ali pa se združujejo v različne komorne zasedbe. Doživetje skupinskega muziciranje pa pridobijo v sodelovanju v mešanem zboru in malih vokalnih skupinah.

Študij na oddelku za glasbo nudi študentom pridobivanje raznolikih znanj, veščin in izkušenj. Generacijam diplomantov je študij na oddelku za glasbo pomenil pomembno izhodišče za njihovo nadaljno kariero tako na pedagoškem kot na umetniškem področju.

PREDSTOJNIK

red. prof. Tomaž Svete

M tomaz.svete@um.si

T (02) 22 93 770


NAMESTNICA PREDSTOJNIKA

doc. Tadeja Vulc

M tadeja.vulc@um.si

Zapri