Organi

Komisija za mednarodno sodelovanje

Člani komisije:

 • red. prof. dr. Alenka Lipovec (po funkciji)
 • red. prof. dr. Jernej Weiss
 • red. prof. dr. Zlatka Cugmas
 • doc. dr. Janez Balažic
 • doc. dr. Tomaž Zupančič
 • Nastja Tovornik, študentka
 • Maruša Kajzba, študentka.

Terminski plan sej za študijsko leto 2020/2021:

 • ponedeljek, 26. 10. 2020, ob 14. uri,
 • ponedeljek, 23. 11. 2020, ob 14. uri,
 • ponedeljek, 21. 12. 2020, ob 14. uri,
 • ponedeljek, 25. 1. 2021, ob 14. uri,
 • ponedeljek, 22. 2. 2021, ob 14. uri,
 • ponedeljek, 22. 3. 2021, ob 14. uri,
 • ponedeljek, 12. 4. 2021, ob 14. uri,
 • ponedeljek, 24. 5. 2021, ob 14. uri,
 • ponedeljek, 28. 6. 2021, ob 14. uri,
 • ponedeljek, 20. 9. 2021, ob 14.uri.

Zapisniki sej so objavljeni na intranetu.